6 de febr. 2017

Alícia Casals va parlar de TECNOLOGIA, ROBÒTICA I SOCIETAT EN EL SEGLE XXI. Dimarts 7 de febrer.

L’evolució tecnològica ha anat transformant la forma de vida a la societat en tots els àmbits al llarg de la historia: eines, màquines i motors; electricitat, electrònica, ordinador i informàtica. En els darrers anys, la robòtica significa una síntesi de l’evolució i ús de la tecnologia per al control sofisticat de les intervencions i de les actuacions. En l’entorn industrial ha millorat molts processos de producció realitzant tasques rutinàries de forma eficaç. També, s’ha obert camí en el món dels serveis on s’utilitzen per a l’exploració d’entorns de difícil accés a les persones o bé per distància, per raons de salut o perill,  exploracions o rescats. Els seus múltiples àmbits d’aplicació, tan diversos com l’espai, el manteniment: intervencions en línies elèctriques, reparacions de clavegueres. L’entorn submarí. L’obra civil: control dels punts de corrosió en dipòsits. A la medicina on permet obtenir imatges, analitzar informació i així poder planificar les operacions de l’àmbit de la microcirurgia i implants. 
La nano robòtica, per a l’exploració interna i l’emissió de l’antibiòtic en el lloc adequat, minimitza l’acció invasiva perquè arriba al lloc i dóna la medicació, es tracten les cèl·lules afectades i per tant es redueix l’acció de mètodes més agressius al cos. A través del robot s’accedeix a un tipus de medicina més personalitzada que permet discernir i controlar el moviment en l’assistència de casos de malats paraplègics i en tetraplegies actuant a través d’un servei individualitzat i ajuda al moviment que la persona no pot fer. En els casos de la malaltia de Parkinson ajuda a controlar i garantir la seguretat del gest. També s’han creats robots com animals de companyia que interactuen en casos problemes cognitius d’infants autistes i s’intenta crear comunicació, en forma de joguina la màquina interactua per crear empatia i ser un emissor que generi resposta des de la tendresa. 
Durant la conferència s’han exposat les diferents disciplines que marquen l’evolució tecnològica, i més en concret de la robòtica i el seu progrés. A les preguntes s’han analitzat també el seus efectes en la societat, amb la substitució dels robots en els llocs de treballs ocupat per persones. De tota manera l’evolució és imparable i en la societat del segle XXI la robòtica ha entrat tant per l’assistència directa més personal, com en els serveis en general. Resum Rosa Serra i Sala, fotografia Aurora Casals.