25 de gen. 2019

Lluís Prat Viñas va parlar sobre EL LÀSER I LES SEVES APLICACIONS. Dimarts dia 29 de gener.

El conferenciant ha dividit la seva exposició en dues parts:
A) En primer lloc ha parlat del que és el làser.
B) En segon lloc ha parlat de les seves aplicacions.
A) La paraula làser equival a les inicials de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que vol dir ‘amplificació de la llum per emissió estimulada’.
Ha definit el làser com una nova font de llum que surt de gasos, sòlids i líquids, i que trobem a tot arreu. Einstein al 1917 va parlar de la teoria de l'emissió estimulada, encara que el primer làser és  d’en Mainman al 1960, després, Alferov al 1970 va treure el primer díode làser semiconductor.
L'origen de la formació de llum es troba en els electrons dels àtoms que tenen diferents nivells d'energia segons els orbitals on es troben i que els seus fotons (paquets d'energia) poden alliberar-la o captar-la tot transformant-la en llum. Aquesta absorció i emissió d'energia transformada en llum pot ser espontània i estimulada. 
B) Pel que fa les aplicacions les podem trobar en múltiples aspectes de la vida diària: ha mostrat diferents imatges molt il·lustratives i entenedores de cada un dels apartats possibles:
-A la Industria: tallar entre moltes altres aplicacions.
-En Medicina: per fer talls de precisió, esterilitzacions, penetracions. Les principals aplicacions es fan en oftalmologia (miopia, còrnia, retina), odontologia (tractament de càries i genives), cirurgia i dermatologia (depilació, eliminació de tatuatges i cicatrius, rejoveniment facial).
-A la Construcció: mesuradors de distàncies, emissors de línies d'anivellació horitzontal i vertical.
-En Biologia permet atrapar cèl·lules, àtoms o molècules per analitzar.
-Al Comerç tots els lectors de codi de barres, lectors de dics compactes des de CD, DVD al Blu-Ray. Lidar mesura de la distancia a un objecte pel temps de vol d'un impuls de llum làser. Cal no oblidar que la llum viatge a 300.000Km/seg.
-En Fibres òptiques el raig de llum porta el senyal i viatge per la fibra a alta velocitat i amb poques pèrdues.
Per acabar va projectar una imatge amb 3D d'una ballarina sobre pantalles d'aigua per demostrar que per entreteniment té moltes possibilitats. De ben segur el làser continuarà evolucionant.
Resum Carme Esplugas, fotografies Mercè Gasch, composició del cartell Montserrat Lluch Santacana.