25 de gen. 2011

La Renaixensa: primera empresa editorial catalana per Carola Duran

La Renaixensa” va ser un projecte que abastava: revista, diari, impremta i editorial.
L’objectiu primordial dels qui el varen crear, entre els quals, Àngel Guimerà, Valentí Almirall, etc. era la plena recuperació de la personalitat cultural i política catalanes.
D’una banda, es tractava d’introduir al país, per mitjà d’articles i traduccions, els nous corrents internacionals de pensament en l’àmbit artístic, fruit dels quals va ser el Modernisme. La data en què el Modernisme comença a fer-se efectiu a Catalunya, la podem situar entre el 1885-1890.De l’altra, es proposaven sensibilitzar el país per tal d’aconseguir un moviment polític propi -el catalanisme polític- d’on varen sorgir Les Bases de Manresa.
    

Un moment de la intervenció de la senyora Carola Duran, i públic assistent el dia 1 de febrer


Síntesi de la conferència
Carola Duran, amb la seva veu clara i expressiva, i amb un discurs ben travat i coherent, ens va situar a la Catalunya de final del segle XIX , en un moment en què la nostra  cultura corria greus perills  -a pesar que el poble, aleshores, parlava català en un 100%- per causa del semi abandonament  en què l’havien fet caure la majoria dels intel·lectuals de l’època, entregats a una altra cultura.
Uns homes, uns altres intel·lectuals, que volien portar la cultura catalana al lloc que li corresponia, varen iniciar una colla d’accions:  Jocs Florals i la creació paulatina d’una  revista, un diari, una impremta i una editorial -La Renaixensa-, que varen aconseguir desvetllar l’adormida societat catalana, tant en l’aspecte cultural, com en el polític.  
Les paraules de la conferenciant varen ser molt ben acollides pels assistents.                                   Montserrat Medalla