9 de gen. 2016

La Fundació Pere Tarrés ha explicat LA SEGURETAT AL TEU MÒBIL. Dimarts 12 de gener.

Assemblea general, amb el canvi de Junta, portada a terme abans de la conferència.
Avui ha tingut lloc l’assemblea general amb l'assistència de 53 socis. S'ha aprovat la comptabilitat de l'any, la nova junta: Rosa Serra presidenta; Carme Esplugas vicepresidenta: Martí Majoral secretari, Joan Gurt vicesecretari; Àngels Caba tresorera; Esteve Garrell vicetresorer i quatre vocals, dos de nova incorporació. S'ha acordat demanar la subvenció anual a l'Ajuntament.
A continuació la Fundació Pere Tarrés ha fet voluntàriament una xerrada sobre la seguretat als mòbils; ens ha parlat de les tres claus de seguretat; patró, pin i contrasenya, aquesta última la més segura. Ens ha recomanat utilitzar l'oficina seguretat de l'internauta  osi.es. També ha recalcat la necessitat de conèixer l'IMEI (nº de 15 dígits) o de cercar-lo sinó el tenim, bàsic en cas de pèrdua o robatori. Entre més informació ha insistit en fer còpies de seguretat, en observar si fem moviments bancaris tot tenint present el sistema https, amb la s és més segur que el http perquè la informació circula encriptada fins que arriba al seu destí, i l'avantatge d'utilitzar la targeta money o cybertargeta si es fan compres per internet. Resum Carme Esplugas.