17 de gen. 2012

Jaume Esteve ha parlat sobre l'ÈXIT DE LA MICROELECTRÒNICA: XIPS FINS i TOT A LA SOPA, dimarts dia 23 de gener

La microelectrònica és l'aplicació de la ciència electrònica a components i circuits de dimensions molt petites, microscòpiques i fins a nivell molecular per produir dispositius i equips electrònics de dimensions reduïdes però altament funcionals. El telèfon mòbil, el microprocessador de les UCP, o les PDA  són exemples clars de les fites actuals de la tecnologia electrònica.


Jaume Esteve durant el seu parlament
El sílice, va dir, és un dels elements més abundants en la superfície de la terra (el segon més abundant després de l’oxigen) i té unes propietats que han permès el gran i ràpid desenvolupament de la microelectrònica fins arribar a la revolució del coneixement i les comunicacions, o de l’era digital o d’internet. ¿Qui es pot imaginar un món sense aparells electrònics o sense ordinadors o telèfons mòbils? Tots ells tenen uns xips de sílice en el seu funcionament.
Després va fer una repàs de com va començar aquesta tecnologia des del punt de vista històric, i com està evolucionant des del punt de vista tecnològic, cap a la nanotecnologia. Destacable amb el desenvolupament de noves aplicacions com poden ser nassos i llengües electròniques, xarxes de sensors i sistemes de protecció (guardian anglès), o fins i tot microxips intracel·lulars. Per acabar va comentar breument quin paper té Catalunya en aquests camp, i l’activitat de recerca al CNM .
Els països més ben situats són els asiàtics, seguit dels EEUU i  Europa al darrera. Però els asiàtics moltes vegades compren el disseny a altres llocs, i ells només produeixen.
Amb els microxips es pot controlar la qualitat dels aliments i moltes funcions del nostre cos. És per això que existeix un comitè de bioètica per tal de respectar la legalitat. Resum i fotografia de Mercè Gasch