6 de març 2012

Victòria Otín Larraz va parlar sobre les DIFICULTATS DE LA COMUNICACIÓ, dimarts dia 13 de març

La logopèdia és la professió especialitzada en els processos de la comunicació humana i de la deglució. El logopeda és el professional especialitzat en l'estudi, la prevenció, l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de les dificultats de la comunicació i de la deglució en adults i en nens. Les dificultats comunicatives inclouen problemes de veu i de parla, de llenguatge verbal oral i escrit, de llenguatge no verbal i de pragmàtica, és a dir, de l'ús de llenguatge.

La logopeda Maria Victòria Otín ens ha parlat de la comunicació
La comunicació és la facultat més important en les relacions humanes per mitjà de la paraula.
Entre la persona transmissora i la receptora cal seguir un codi de coneixements per aconseguir la comprensió. Si fos un codi diferent als nostres coneixements seria incomprensible per als oients. per exemple un idioma desconegut o bé una deficiència de volum de veu.
El llenguatge humà té com a característica dos efectes ben definits: el diàleg i les pauses o silencis. Hi ha silencis molt significatius. Aquesta capacitat de dialogar és la comprensió tant de les paraules i el seu contingut com dels expressius silencis.
Alteracions de la comunicació. Els problemes en la parla es poden produir durant tota la vida. En la joventut, per accidents o malalties. Per la gent gran, amb el desgast corporal els problemes d’audició i de parla s’agreugen amb els anys. Als 50 anys comença una disminució paulatina de deficiència auditiva fins que el procés és prou avançat. Cal prendre mesures abans que sigui greu. Es perd el vocabulari i el to de veu. Cal anar a l'otorrino i seguir les seves instruccions, es pot millorar amb exercicis i aconseguir una bona recuperació.
La disfonia o afonia és una malaltia de la veu. La millor recepta per recuperar-la és deixar reposar la veu. També caldria fer exercicis per tonificar les cordes vocals. Dislàlies són confusions o mala pronunciació de síl·labes. Potser sols un so o un grup de sons degut a la mala audició. La falta de memòria dóna pèrdues de paraules i de continguts. El Parkinson, l’Alzeimer i altres infermetats degeneratives fan patents les pèrdues de memòria i de parla.
Davant d’aquests problemes es necessiten recursos mèdics com també fer recuperacions personalitzades per frenar els efectes de la malaltia. Resum Aurora Masat, fotografia Eva Casals