6 de gen. 2019

Jaume Sarramona va parlar DELS AVIS COM a EDUCADORS. "Assemblea general" dimarts dia 8 de gener.

El conferenciant va començar amb un to col·loquial: “Sóc educador: ‘Pedagog’ i avi, per tant em sé la teoria i la pràctica”. En l'actualitat el perfil dels avis en dos o tres generacions ha canviat considerablement respecte el seu rol dins de la dinàmica familiar, és molt important i necessari. Últimament, les estadístiques mostren que les expectatives de vida s'allarguen. Això enriqueix la convivència i les possibilitats de poder compartir l'educació dels nets amb els pares. 

Va mostrar unes gràfiques de diferents països, tot incloent unes dades demogràfiques de Granollers, que mostraven l'evolució al llarg dels anys i les expectatives de vida. Va presentar quadres amb unes pautes que marcaven l'actuació més oportuna a l’hora d'educar.

CARACTERÍSTIQUES ACTUALS DELS AVIS.

-Estat físic millor que generacions passades.

-Tenen expectatives de futur, participen força temps en el desenvolupament de les futures generacions.

-Molts avis gaudeixen d'unes possibilitats econòmiques superior a les dels seus fills.

-La figura dels avis ha reeixit i s’ha reforçat .
-Arriben a la jubilació amb una formació que els permet seguir aprenent i gaudint de la cultura i de l’esbarjo. 
-Com més se sap, més capacitat es té per aprendre.
-N’hi ha un equilibri progressiu en les expectatives de vida. (Estadístiques recents: esperança de vida homes 80 anys, dones 85 anys).
-Actualment han d'afrontar responsabilitats que no existien en anteriors generacions.
PRINCIPIS GENERALS DE L'EDUCACIÓ QUE CORRESPON ALS AVIS.
-L'educació dels nens s'ha de contemplar en tota la seva amplitud.
-Cal mantenir els principis de relació tradicionals: atenció i afecte.
-Acordar amb els pares els criteris generals de l'educació dels nets.
-Mantenir l'autoritat que dona el coneixement i el exemple.
-Mantenir el principi de respecte, afrontant les situacions menys agradables que pugin sorgir.
-Mantenir una constància en el foment dels criteris generals d'educació.
ALGUNES RECOMANACIONS PRÀCTIQUES.
-Pensar que sempre estem observats.
-Incorporar-los a la vida de la llar.
-Compartir coneixements: llegir, buscar informació a internet, gustos, etc.
-Mostra interès per la vida escolar dels nets, les seves amistats, gusts.
-No donar tot el que demanen.
-Ajudar-los a superar dificultats, però que els nets afrontin les seves pròpies responsabilitats.
-Mostrar sintonia i acord amb els pares i l'escola.

La conferència ha sigut celebrada i oportuna, ja que en aquestes dades nadalenques els avis han estat protagonistes, tot tenint l’oportunitat de ser "AVIS EDUCADORS".
Tota la informació sobre Jaume Sarramonawww.sarramona.net. Resum Mercè Barnils, fotografia Mercè Gasch, composició del cartell de Montserrat Santacana