22 de gen. 2017

Xavier Roqué va parlar d'ALBERT EINSTEIN, LA LLUM i L'UNIVERS. Dimarts 24 de gener.

L’any 2000 la revista Time va escriure que Einstein havia estat el personatge més important del segle XX.
Molta gent pensa que era un científic, un savi i que estava desconnectat del món en què vivia, només capficat en les seves fórmules: aquesta no és la realitat. Einstein va viure una època on el món canviava molt ràpidament. Hi havia grans avenços tecnològics com les comunicacions telegràfiques, la llum , el tren, el telèfon...
Procedia d’una família de tradició industrial molt lligada a la tecnologia. El seu avi tenia una empresa que feia turbines i dinamos. No va ser un alumne brillant i per això no va aconseguir fer el doctorat. En acabar els estudis feia classes particulars i després va treballar en una oficina de patents a Suïssa. Aquest treball l’inspirava i al vespre, quant havia acabat la jornada, anotava els seus pensaments científics. Observava els fenòmens de l’univers i estava molt interessat en els temes de l’espai i del temps. Això el va portar a investigar la relativitat, que vol dir que dues situacions aparentment diferents són indistingibles: un exemple és que quan estem en un vagó de tren en una estació, a vegades, no sabem si es comença a moure el nostre tren o és mou el tren parat al costat.
El 1905, quan era un jove físic de 26 anys va formular la seva teoria de la relativitat espacial en dir: no podem distingir el repòs del moviment uniforme”. Quan estem en un avió a velocitat constant de creuer no ens adonem que anem a 900 km/h i les hostesses poden servir les begudes sense que els hi caigui una gota fora del vas. No es així quan l’avió s’enlaira i accelera. El 1907 va dir que havia tingut l’idea més feliç de la seva vida: “una persona que cau al buit no nota el seu propi pes”. Feia aparèixer el concepte de gravetat i, el 1915, va publicar la teoria de la relativitat general: “no podem distingir entre gravetat i acceleració” . Va formular que l’espai és sensible a la presència de cossos i que inclòs la llum desvia la seva trajectòria en passar prop del sol. Einstein va publicar un llibre sobre la teoria de la relativitat convençut que estava a l’abast de tothom i va dir: si no l’escric, la gent no entendrà la teoria tot i que és senzilla. Li van concedir el premi Nobel de física l’any 1921 quan era ja molt conegut. Resum Martí Majoral Casas, fotografia Mercè Gasch.