16 de set. 2016

Antoni Dalmases va parlar sobre RAMON LLULL: MÍSTIC, FILÒSOF, LITERAT. Dimarts 4 d'octubre.

La inauguració del nou curs de les Aules Universitàries 2016 / 2017 va començar amb la intervenció del Sr Alcalde en remarcar la importància de la tasca de les Aules en la formació permanent de la gent gran, i agraïnt també la col·laboració de tota la Junta. Seguidament la nova presidenta Sra. Rosa Serra va presentar el programa per demostrar la tasca que es proposa de fer la renovada Junta i va agrair l’esforç fet per les persones que l’havien format anteriorment.
Seguidament el Sr. Dalmases va iniciar la conferència sobre la vida de Ramon Llull (1232-1316), personatge important pel seu gran llegat.

Neix a la ciutat de Mallorca fill d'una família acomodada barcelonina, que posteriorment s'estableix a l’illa passant a formar part dels nivells més alts de la jerarquia social mallorquina. El 1257 es casa amb Blanca Picany amb qui va tenir dos fills: Domènech i Magdalena. Escriptor, filòsof, místic, i teòleg. Va escriure 256 llibres de diferents disciplines: Filosofia, Ciència, Educació, Mística, Religió, Gramàtica, Cavalleria, Novel·la i Poesia. Va usar diferents llegües, Català, Occità, Llatí, i Àrab. Dels molts llibres escrits destaquen el Llibre d'amic e amat de temàtica religiosa amb un fort component poètic, expressant l'experiència mística que sent l'amic, que representa l'ànima de Crist, envers l'amat que és Deu. Un altre és l’Arbre de la ciència. La seva obre és immensa i de gran rellevància. 

En una època que s'escrivia en llatí ell escriu en català, tot creant les paraules que necessita, i en un model de llengua culta que va portar el català a la perfecció i modernitat. Els seus treballs de narrativa van tenir una gran influencia en l'Edat Mitjana.

Va ser un cortesà de vida mundana fins que va realitzar una transformació quan tenia 30 anys. En el 1262 va començar una etapa de meditació i contemplació en la que se li apareix Jesús cinc cops i, en creure que aquestes aparicions son d'origen diví comença la inquietud per la conversió dels infidels, tot volent evangelitzar-los. Especialment els jueus i els musulmans. Va voler vincular els poders polítics i religiosos cristians a un pla missioner destinat a la conversió dels infidels. Va ser un viatger incansable al llarg de la seva vida. Va efectuar 36 viatges per diferents països per tal de conèixer de primera mà la cultura dels pobles que volia evangelitzar. En Ramon LLull mort a 84 anys deixant un gran llegat, que va generar tota mena de reconeixements. Durant el segle xvi es va manifestar un gran interès per la seva obra tot iniciant-se el primer procés de beatificació que es va interrompre el 1750 pel Papa Benet xiv ... L’Institut Ramon LLull és el principal òrgan de promoció de la cultura catalana arreu del món. Resum Mercè Barnils, fotografia Mercè Gasch.