16 d’abr. 2013

Dolors Bramon va parlar del PASSAT ISLÀMIC DE CATALUNYA, dimarts dia 23 d'abril.

Va fer una exposició molt ben documentada del passat Islàmic de Catalunya. Es va desmitificar la visió que es tenia d'aquets passat. Fins no fa tants anys es parlava de la reconquesta com d’un procés d'expansió feudal cap el sud, i també es pensava que l’Islam, a excepció de les terres de ponent i de L'Ebre, havia tingut una petjada poc profunda a Catalunya. La historiografia, l'arqueologia, la documentació, la gastronomia, o la cultura tradicional popular ens diuen que la realitat va ser més rica i complexa. L'empremta a Catalunya és important, van ser uns segles crucials per entendre el que després seran els comtats catalans.
La invasió Islàmica en terres catalanes s'inicia l'any 713, i prossegueix al llarg de l'edat mitjana i moderna fins a l'expulsió dels moriscos, 1609-1614. Les relacions entre els grups "moros, jueus, i cristians" van ser complexes. La religió Islàmica va ser determinant per a aquesta relació, Els musulmans entenien Déu segons el llibre de l’Alcorà, escrit pel profeta Mahoma (dictat per Déu). Aquesta manera diferent d'entendre Déu va portar problemes amb els grups autòctons.

Banys àrabs de Girona
Al llarg dels anys molts grups migratoris van venir a Hispània tot configurant unes relacions diferents. Els berbers (tasques agrícoles); els àrabs (més ven considerats) Amb aquestes diferències es van crear canvis religiosos i de costums, els cristians estaven a les grans urbs (Bisbats), els Musulmans molt escampats i fent tasques diferents.
La historia està dividida en 5 etapes.
- Invasió, estabilització, i muslimització (713-801)
- Consolidació per part dels muladís (801-929)
- Submissió al centralisme Cordovès (929-1010)
- Compartimentació territorial (1010-1100)
- Etapa d'unificació almoràvit (1100-1153)
- La presa de Tortosa, Miravet, Prades i Siurana (1153) per Ramon Berenguer IV va cloure la sobirania islàmica en terres catalanes. Més tard, amb l'arribada dels Reis Catòlics, es produeix l'expulsió (1610-1614).
L'exposició va ser un gran relat de xifres, però no hi va haver temps d'esmentar més detalladament les EMPREMTES, una conferència molt interessant: i vam emplaçar la Sra. Bramon per trobar la possibilitat de fer una altre conferència per explicar LA SITUACIÓ ACTUAL DE L’ISLAM A CATALUNYA. Síntesi Mercè Barnils, fotografia Mercè Gasch.