8 de febr. 2018

Alícia Casals va parlar de NEUROROBÒTICA, ELS REPTES DE LA ROBÒTICA ASSISTENCIAL. Dimarts dia 13 de febrer.


A la nostra societat la robòtica significa un pas més en l’evolució de la tecnologia. A hores d’ara està molt a prop de les nostres vides. Trobem, doncs, màquines a la indústria on cada robot té un espai molt controlat i adaptat a les seves feines.

Una altra de les seves aplicacions és l’assistència. S’investiga sobre models que tenen formes invasives i no invasives. La conferenciant planteja quatre tipus: ortesis, pròtesis, robot assistencial i robot de rehabilitació. Aplicant la robòtica a persones amb discapacitat, amb lesió i accidentats perquè aquests suports en neurobòtica compensen i augmenten la força mitjançant un exosquelet i per a la rehabilitació i recuperació de la marxa definits com a caminadors assistents: robots mòbils, motoritzats, adaptats també a persones amb problemes de visió que segueixen amb la veu. En aquesta aspecte es valora molt l’acció intel·ligent de la màquina ja que permet guardar informació perquè té sensors, acumula dades i pot preveure accions, sobretot quan ens referim a la rehabilitació i al control del tractament. 
Quan el robot actua en un espai obert s’ha de programar perquè controli els obstacles i la comunicació amb l’entorn. Trobem robots amb forma de mascota amb una suavitat expressiva que volen millorar la comunicació amb infants autistes. Així doncs, durant la conferència s’exposen els diferents tipus de sistemes d’assistència personal i rehabilitació i en aquest context es planteja la necessitat que aquests robots puguin ser controlats individualment perquè cada vegada la persona s’hi senti més unida i li resulti més agradable, se senti còmoda i estigui més segura. Per una altra part, s’han creat robots per ajudar als cuidadors perquè faciliten processos feixucs de càrregues o desplaçaments i es poden portar a terme amb ferma delicadesa. 
S’han construït robots amb forma hominoide amb una expressió amable, fins i tot somrient, per interactuar amb les persones ateses.
S’està treballant molt també per a individualitzar el robot, segons la necessitat de cada usuari, la seva contraprestació és el cost econòmic que això representa. 
També s’està estudiant cercar un lligam entre el sistema neurològic personal i l’enllaç amb el robot, per a facilitar-ne l’acceptació i millorar –ne la sensibilitat. La robòtica obre una porta pel seu gran potencial per a millorar la qualitat de la vida. Un altre aspecte és l’ètica perquè és necessari reflexionar sobre l’ús que n’hem de fer. Resum Rosa Serra i Sal, fotografia Mercè Gasch.