14 de març 2012

Carme-Laura Gil va parlar sobre la HISTÒRIA DE LA DONA A CATALUNYA, dimarts dia 20 de març

L'Institut Català de les Dones és l'organisme del Govern que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones i per a les dones que desenvolupa l'administració de la Generalitat.
L'Institut Català de les Dones està adscrit al Departament de Benestar Social i Família, que a més de les polítiques socials agrupa les polítiques transverals de dones, d'infància i adolescència, de joventut, de família, i d'immigració. L'objectiu fonamental és treballar amb més eficàcia per afegir accions innovadores i preventives dins de les polítiques socials. En aquest sentit, una de les prioritats fonamentals és la incorporació transversal de la perspectiva de gènere en totes les polítiques socials, per evitar qualsevol forma de discriminació.
La història de la dona escrita pels homes silencia el seu paper en la societat
La Història de la dona és escrita pels homes, i el paper de la dona és silenciat durant segles.
Però la dona ha tingut un paper molt important en el desenvolupament de la societat. El seu treball ha estat constant en la llar. En canvi els drets d'entrar al món de la cultura amb els mateixos avantatges que el homes li han estat vedats durant segles .
No obstant això ella ha procurat augmentar els seus coneixements mitjançant l'observació, la seva intel·ligència i els seus dots intuïtius.
La música, amb les cançons de bressol; la narrativa, amb contes i gestes; els coneixements curatius, amb les herbes remeieres; són tots els seus coneixements que sobresurten i que es desenvolupen dins de la llar, en una lluita constant per superar-se en la desigual lluita dels drets omnipotents dels homes i de la societat al llarg dels segles.
 Carme-Laura Gil tot fent un repàs a la Història, des del Gènesi bíblic fins el nostre segle XXl, ens ha fet entendre que no ha estat fins fa ben poc que la dona ha aconseguit quasi els mateixos drets que l’home, tot posant a prova el seu enginy, la seva intel·ligència i la seva tenacitat. Resum i fotografia d'Eva Casals