3 de maig 2014

Francesc Lozano Winterhalder va parlar del FUTUR DE LA VIDA. Dimarts dia 6 de maig

Perquè ens extingirem? És el plantejament i l'experiència del nostre conferenciant Francesc Lozano Winterhalder, biòleg, Màster en Humanitats i professor de Sostenibilitat i Comerç internacional, la nostra vida a la terra està en perill, si més no, la vida humana.
Donat que la supervivència és la màxima prioritat de tot ésser viu, hem d'arribar a la conclusió que el problema ambiental és el més greu que se li planteja a la humanitat. Com a proposta de solució ens parla del desenvolupament sostenible, en el ben entès de no posar en perill la supervivència de les generacions futures.
Però hauríem de pensar en anar mes lluny i començar a parlar de un desenvolupament hologísticament sostenible, que seria aquell que va més enllà de les qüestions tecnoeconòmiques com podrien ser unes condicions necessàries però insuficients. Seria convenient un desenvolupament basat en les tres paus fonamentals per mantenir un equilibri entre l'home i la natura: la pau interior, la pau social basada amb la justícia, i la pau amb la naturalesa.Cadascun de nosaltres ha de reflexionar i treure les seves conclusions de manera que les seves accions siguin més enriquidores i respectuoses, per trobar un equilibri durador entre els interessos polítics, els comercials, i la supervivència de totes les especies que poblem la terra. Crònica d' Aurora Masat, fotografia de Mercè Gasch


"Francesc Lozano, autor del llibre ¿Por qué nos extinguiremos? Diez claves para preparar el mundo del futuro, va ser membre del "Consejo Directivo de la Asociación Naciones Unidas de España",. A més de fer conferències sobre el tema és consultor per al govern de Colòmbia, juntament amb altres analistas i entitats vinculades al tema, sobre qüestions ètiques i del medi ambient". Entrevista a La Vanguardia, aquí.