9 de març 2016

Joana de Sande va parlar de LES EMOCIONS i L'ESTRÈS. Dimarts 8 de març..

La conferenciant ha començat tot definint l'estrès i les emocions. Estrès, paraula derivada del grec “stringere” que és la reacció fisiològica de l'organisme que fa entrar en joc diferents mecanismes de defensa per poder afrontar una situació. Els síntomes de l'estrès es poden donar a tres nivells; a) físics o psicosomàtics, b) cognitius i emocionals, c) conductuals. L'estrès és produeix com a resposta de l'organisme quan les demandes ens superen, o excedeixen les nostres possibilitats. L'origen es troba en l'home primitiu.
Emoció, és un impuls involuntari, és una resposta als estímuls, desencadena conductes de reacció automàtica, de fet és una excitació que indueix a l'acció. Es manifesta amb gestos sempre. Les emocions són necessàries per a la vida i són pròpies de l' ésser humà i dels animals. És classifiquen en positives i negatives en funció de la seva contribució al benestar o malestar, encara que totes compleixen funcions importants. No podem desconnectar emocions o evitar emocions, internes o externes, però podem aprendre a manejar-nos amb els nostres diferents estats emocionals.
Hi ha sis categories bàsiques d'emocions. Sorpresa: sobresalt, sorpresa, desconcert. És molt transitòria i ens permet una aproximació cognitiva per a saber què està passant. Ira: rabia, enuig que apareix quan les coses no surten com volem o ens sentim amenaçats. Por: anticipació a una amenaça o perill (real o imaginari) que produeix ansietat, incertesa, inseguretat. Fàstic o aversió: disgust o fàstic cap aquell o allò que tenim davant. Tristesa: pena, solitud, pessimisme davant la pèrdua d'alguna cosa important o quan ens han decebut. Alegria: sensació de benestar i seguretat quan aconseguim algun desig o completem alguna il·lusió.  Les emocions poden generar malalties i també desdegenerar-les. Per acabar ha fet unes reflexions sobre la importància de tenir sentit de l'humor, de tenir pensament positiu, de controlar els preconceptes adquirits. Ha fet esment que les abraçades tenen efecte terapèutic. S'ha obert un torn de paraules interessant. Resum Carme Esplugas  Fotografia  Aurora Masat.