9 de març 2011

Joan Pi ha parlat sobre Implants dentals i qualitat de vida el dimarts dia 15 de març

Un implant dental és una petita fixació de titani que s’utilitza com a substitut de la part de l’arrel d’una dent natural que s’ha perdut. L’implant dental es col·loca en el maxil·lar superior o inferior i amb el temps s’adhereix a l’os, i serveix com un anclatge per a la substitució dental. Els implants es poden utilitzar per substituir des d’una fins a diferents dents que s’hagin perdut, inclús podem reemplaçar totes les dents de la boca.
El doctor Joan Pi tot atenent consultes durant la conferència
                           Síntesi de la conferència
El doctor Joan Pi i Urgell inicià la sessió tot remarcant la incidència que tenen les dents en la qualitat de vida de les persones, basant-se en a) salut física, b) estat psicològic i c) relacions socials.
Com hi col·laboren les dents: a) millorant la nutrició i b) la imatge.
La necessitat d’una bona assistència dental ve donada pel fet natural de que amb els anys la dentadura es deteriora i fins i tot es perd. La implantologia té per objectiu aportar solucions a aquest problema. De fet aquesta tècnica és centenària. La novetat de la tècnica descoberta casualment rau en el fet que el titani, material de l’implant, s’integra en la part òssia regenerant-la i convertint l’implant en part integrada. El doctor Branemark, de la Universitat de Lundt (Suècia) fou el descobridor i el promotor. És molt important remarcar la llarga durada d’aquesta tècnica, com a  mínim de vint anys. Però necessita un seguiment. La clínica del doctor Pi cada sis mesos controla els implants realitzats. Aquests implants poden ser per a una sola dent, per a més d’una i fins i tot per a tota la dentadura. Una condició indispensable és l’existència d’os. La seva mancança també es pot solucionar amb un  'injert' o amb un implant que cerca la base en  l’os pomular.
Per acabar va fer un incís sobre l’ajut que suposa la informàtica, que permet tenir a punt tots els implants i dents abans de començar l’operació, que possibilita que el pacient surti de la clínica amb una dentadura nova.
En resum: la ciència al servei de la qualitat de vida i de possibilitar una bona imatge facial a totes les edats.                             Joan Sala