13 de des. 2015

Francesc Bellavista Arimany va parlar de les TENDÈNCIES ECONÒMIQUES I SOCIALS PEL 2050. Dimarts 15 de desembre.


Va començar fent una exposició extensa de les tendències fins l’any 2050, sobre els temes següents: Ecologia, Fiscalitat, Treball, Automatització, Pensions, Clima, Salut, Formació, Energia, Agricultura, Persones, Educació, Tecnologia, Fiscalitat.
Va fer esment que les fronteres amb els països seran extraordinàriament elàstiques. Aquesta situació tindrà incidència en el desenvolupament de les tendències.
La globalització ha canviat comportaments, tant entre treballadors com entre països, és irrecuperable, tot i que hi ha una corrent contrària a la globalització, cal remarcar un aspecte positiu, ha tret de la misèria gent de molts països.
TECNOLÒGIA. En el futur, el millor amic serà l’ordinador “Steven Wazniak”  , perdérem la guerra contra les maquines: Internet, Nano tecnologia, Robòtica, Intel·ligència artificial, Biotecnologia. Fa 15 anys qui més sabia de la nostre vida era la nostre mare, ara és “Facebook, Google,...” .
ECONÒMIA. Serà col·laborativa, compartir en comptes de tenir, cotxe, gos, pisos turístics, etc.,
CANVI CLIMATIC. El canvi climàtic seguirà igualment amb problemes, és una responsabilitat d’aquesta generació .
RECURSUS  NATURALS. Les teories malthusianes estan definitivament enterrades . Hi haurà, -Augment de la població, -Increment  de la urbanització, 70% davant el 40% actual, -Energies alternatives
DEMOGRAFIA. Espanya serà el país més envellit del mon, hi haurà dificultat mantenir la tassa de pensions.
TREBALL. El contracte indefinit s’acabarà “Rykin”, el 70% de treballs seran reemplaçats per l’automatització, .El 40% de nous treballs que hi hauran en l’actualitat no existeixen. I haurà guerra per aconseguir talents, la formació serà continua.
ESTRUCTURA SOCIAL. Existeixen importants probabilitats que el món sigui més ric, més eficient, i més organitzat, però la gent que no es formi quedarà marginada i exclosa. Les classes socials hauran baixat el nivell adquisitiu. “Low Cost”. “Divertimento”, tornarem a l’estructura social de la Roma Clàssica (Republicana). “Divertimento II” la seguretat  guanyarà a la llibertat. Democràcia directa, Democràcia representativa.
SISTEMA POLITIC. Un model de democràcia, consell de la U.E, Parlament que definiran objectius i prioritats generals.
Vam acabar amb el coneixement d’unes dades interessants que obrien molts interrogants. Resum Mercè Barnils, fotografia Aurora Masat.